Rozhodnutí DK Svazu futsalu ČR ze dne 28. 9. 2016

Disciplinární komise SF  ČR zamítá žádost Davida Filingera (GARDENLINE LITOMĚŘICE) o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání. Disciplinární komise SF  ČR zamítá žádost Davida Filingera (GARDENLINE LITOMĚŘICE) o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.