Rozhodnutí DK Svazu futsalu ČR ze dne 5. a 6. 10. 2016

Disciplinární komise SF ČR ukládá Davidu Fričovi (AC SPARTA PRAHA, id. člena 83021120) trest zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Disciplinární komise SF  ČR ukládá pokutu klubu MADOS MT  Hradec Králové ve  výši 800,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit kutkání ve stanovenou dobu.

Disciplinární komise SF  ČR ukládá pokutu klubu Rádio  Krododýl Helas Brno ve  výši  1.200,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit kutkání ve stanovenou dobu.

Disciplinární komise SF  ČR ukládá Antonu Brunovskému (ID  člena 89092301, AC  Sparta Praha) trest zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.